سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت؛ سینما و تئاتر ایران تیکت

جدول فروش فیلم‌ها در سال ۹۷

فیلم
فروش (تومان)
سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت؛ سینما و تئاتر ایران تیکت
سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت؛ سینما و تئاتر ایران تیکت
سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت؛ سینما و تئاتر ایران تیکت
این هفته به سینما بروید و فیلم‌های جدید را ببینید.
سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت و همایش و سینما ایران تیکت

تئاترها و نمایش های کمدی

تئاترهای کمدی و خنده‌دار برتر کشور را در ایران تیکت ببینید.
سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت و همایش و سینما ایران تیکت

هنــر و تجربــه

این هفته به سینما بروید و فیلم‌های جدید را ببینید.