امروز: چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

  • آخرین اخبار
  • اطلاع رسانی
  • مصوبات شورا
  • گزارش تصویری

سخن ریاست شورا:

جناب آقای حسینی ریاست محترم شورا

این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است. این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.این یک متن نمونه برای این بخش است.

تصویر روز:

Previous
Next

سامانه مصوبات

مصوبات داخلی و عمومی شورا را در بستر آنلاین و به صورت کاملا برخط پیگیری نمایید.

رسانه تصویری:

کمیسیون ها:

نظارت و پیگیری

نظارت و پیگیری

برنامه و وبودجه، سرمایه گذاری

برنامه و وبودجه، سرمایه گذاری

فرهنگی،اجتماعی،ورزشی

فرهنگی،اجتماعی،ورزشی

بهداشت فضای سبز،محیط زیست

بهداشت فضای سبز،محیط زیست

حقوقی و امور قراردادها

حقوقی و امور قراردادها

عمران و حمل و نقل - ترافیک

عمران و حمل و نقل - ترافیک