حجت مردانه زاده

حجت مردانه زاده

افزونه ها دات کام بعنوان یکی از فعالان حوزه طراحی وب و مبتنی بر سیستم های اوپن سورس در کشور برای ارتباط تنگاتنگ با کاربران خود در سال 1392 اقدام به شرکت در نمایشگاه الکامپ نمود که توانست بازخوردهای خوبی از این رویارویی با کاربران خود بدست بیاورد.

افزونه ها دات کام بعنوان یکی از فعالان حوزه طراحی وب و مبتنی بر سیستم های اوپن سورس در کشور برای ارتباط تنگاتنگ با کاربران خود در سال 1392 اقدام به شرکت در نمایشگاه الکامپ نمود که توانست بازخوردهای خوبی از این رویارویی با کاربران خود بدست بیاورد.

افزونه ها دات کام بعنوان یکی از فعالان حوزه طراحی وب و مبتنی بر سیستم های اوپن سورس در کشور برای ارتباط تنگاتنگ با کاربران خود در سال 1392 اقدام به شرکت در نمایشگاه الکامپ نمود که توانست بازخوردهای خوبی از این رویارویی با کاربران خود بدست بیاورد.

صفحه1 از2